Ingenieursbureau AET B.V.


Jachtlaan 17 4851 AM Ulvenhout
0765640607 Klik om te bellen

Over Ingenieursbureau AET B.V.

 Ingenieursbureau AET is uw partner in energiebesparing, warmtepompen en milieu-advisering.

Energiebesparing en warmtepompen

Op het gebied van energiebesparing en warmtepompen kan het volgende worden verzorgd:

 • het ontwikkelen van warmtepompsystemen met inverter warmtepompen in combinatie met een gepatenteerde rioolwarmtewisselaar voor verwarming van gebouwen en voor het aanmaken van warm tapwater met een hoger rendement dan conventionele warmtepompen
 • optimalisering van niet optimaal werkende warmtepompsystemen met een bodemwarmtewisselaar met een verhoogd energieverbruik
 • schade-expertise onderzoek bij schadeclaims omtrent niet correct gedimensioneerde warmtepompsystemen alsmede bodemwarmtewisselaars
 • vaststellen van de capaciteit van de warmtepomp door een transmissieberekening van het bedrijfspand of woning
 • advisering duurzame energie
 • energiebesparingsonderzoeken en advisering inzake energiebesparende maatregelen om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord
 • energielabels (NTA8800)
 • BENG volgens NTA8800
 • maatwerkadviezen omtrent energiebesparingsopties voor utiliteitsgebouwen en woningen
 • thermografisch onderzoek waaronder controle op isolatie in spouwmuren en panelen

Milieu-advisering

Op het gebied van milieu-advisering kan het volgende op maat worden geleverd:

 • aanvraag milieuvergunningen (C-vergunningen)
 • melding Activiteitenbesluit en Wet milieubeheer voor C-vergunningen
 • advisering en coördinatie bij naleving van vergunningsvoorschriften in de milieuvergunning alsmede in het Activiteitenbesluit. , vuurlastberekeningen, ventilatieberekeningen, berekening daglichttoetreding, binnenklimaatonderzoek waaronder CO2-meting en advisering inzake verbetering binnenklimaat, thermografisch onderzoek waaronder controle op isolatie in spouwmuren en panelen, vochtproblemen inclusief advisering

Berekeningen voor een bouwaanvraag als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een bouwvergunning als onderdeel van een omgevingsvergunningen kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt:

 • vuurlastberekeningen
 • ventilatieberekeningen
 • berekening daglichttoetreding
 • stikstofdepositie berekening

Stikstofdepositie berekening

De stikstof berekening als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag deel) is benodigd om een vergunning te verkrijgen. De stikstof berekening wordt uitgevoerd met behulp van de AERIUS-calculator waarmee de stikstofdepositie wordt bepaald, waarin de gebruikersfase en realisatiefase wordt opgenomen. De hoeveelheid stikstofdepositie dient te voldoen aan de drempelwaarde 0,00 mol/ha/jaar voor Natura 2000-gebieden. Indien deze norm niet kan worden behaald wordt bekeken of er passende maatregelen toepasbaar zijn om deze norm te kunnen halen. In het geval dat het niet mogelijk is om aan de drempelwaarde te voldoen, dient een vergunning Natura 2000 te worden aangevraagd bij de Provincie.

Binnenklimaat onderzoek

In ca. 80% van de scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kantoren en woningen is het binnenklimaat onvoldoende. Recentelijk onderzoek bij diverse scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bevestigde dit percentage, ondanks het feit dat de desbetreffende directie onderzoek heeft laten doen vanuit de gedachte van zorg en aannam dat het resultaat wel voldoende zou zijn; maar helaas! Door een maatwerk advies hierbij zijn de omstandigheden verbeterd naar een voldoende binnenklimaat. 
Verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening en het binnenklimaat in uw woning en onderneem actie; wacht niet! De belangen zijn hiervoor te groot; gezondheid is een primair goed. 
Een oorzaak voor een onvoldoende binnenklimaat is onder andere gelegen in onvoldoende ventilatie (slechte tot geen ventilatie, hetgeen blijkt uit de praktijk). Hierdoor stijgt de concentratie aan CO2 in de ruimte, daar er onvoldoende afvoer van "vuile" lucht inclusief vocht en aanvoer van verse buitenlucht is. 
 
Een slecht binnenklimaat ten gevolge van onvoldoende ventilatie heeft onder andere de volgende gevolgen: 

 • verhoogd energiegebruik aan de verwarming door een verhoogde vochtigheid. Een ruimte verwarmen die slecht tot niet geventileerd wordt kost extra energie.
 • negatief effect op de prestaties van de personen die zich bevinden in het gebouw door concentratieverlies
 • negatief effect voor de gezondheid (o.a hoofdpijn, rode ogen, irritaties van de ademhalingswegen (mogelijk ontstaan van astma) en vermoeidheid)
 • verhoogd ziekteverzuim (ca. 5%)
 • schimmelplekken als gevolg van vochtophoping in combinatie met onvoldoende ventilatie
 • rottingsverschijnselen aan houten delen. 
   

Wacht niet langer; maar onderneem direct actie, daar het essentieel is dat in een onvoldoende leefklimaat direct verandering komt (de belangen zijn te groot). Hierin kan Ingenieursbureau AET B.V. op maat voor u het volgende betekenen: 

 • verrichten van doorlichtingen in diverse ruimten door visuele inspectie in combinatie met CO2-metingen om een foutief binnenklimaat vast te stellen
 • controle op de functionaliteit van aanwezige bestaande ventilatiemiddelen
 • vaststellen van klimaatproblemen (vocht- en schimmelplekken)
 • advisering omtrent aanpassingen in de ventilatie aan de hand van ventilatieberekeningen ter verbetering van het binnenklimaat
  advisering omtrent verbetering van het binnenklimaat (ook als aanwezige kruipruimten muffe lucht veroorzaken) gericht op onder andere bouwkundige aanpassingen, luchtverversingssystemen (waaronder filtersystemen) en een luchtverversingsysteem met een geïntegreerde CO2-meting
 • coaching (individueel) omtrent de verbetering van de ventilatie zonder bouwkundige aanpassingen (uitgangspunt hierbij is dat de mate van aanwezige ventilatie voldoende is)
 • workshops (aan groepen) om de aandacht voor een goede ventilatie te verbeteren zonder bouwkundige aanpassingen (uitgangspunt hierbij is dat de mate van aanwezige ventilatie voldoende is). 

Specialisaties

Bouwfysica
Capaciteitsberekeningen
Mileu en landschap
Procestechniek
Warm- en koudwatervoorzieningen
Woon-, en utiliteitsbouw

Onze locatie

Ingenieursbureau AET B.V.


Jachtlaan 17 4851 AM Ulvenhout
0765640607 Klik om te bellen