Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Amsterdam B.V.


Pedro de Medinalaan 3 a 1086 XK Amsterdam
0206153711 Klik om te bellen

Over Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Amsterdam B.V.

Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. We treden op als adviseur van de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt Van Rossum dat het om iets meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp.

Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, gebruikers, architect, projectmanagement en de overige betrokken adviseurs. En omdat we dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn we behoorlijk bedreven in de organisatie van integrale oplossingen. Om tot een optimaal resultaat te komen, is het nodig dat we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en het zo mogelijk te maken dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Specialisaties

Beton-, staal-, en houtconstructies
Funderingen
Geotechnische constructies
Woon-, en utiliteitsbouw

Onze locatie

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Amsterdam B.V.


Pedro de Medinalaan 3 a 1086 XK Amsterdam
0206153711 Klik om te bellen